Centrálny archív

Infoservis / Prístup k informáciám / Smernice

10-01-2008
Usmernenie č. 568/2005-120 z 3. februára 2005, ktorým sa vydávajú pravidlá slobodného prístupu k informáciám podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) na MP SR