Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.11.2011 2728/11/2011/PPA Poľnohospodárske družstvo Budmerice Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2728/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
15 295,76 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2728/11 1.7.2016 -