Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.08.2011 8100003/PPA Obec Sirník Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 8100003
Dokument SCAN

Dokument TEXT
35 000,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 8100003 5 rokov po podpise zmluvy