06-05-2005

Príloha č.1 - Žiadosť o vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti a oblasti s evironmentálnymi obmedzeniami na rok 2005