Školské mlieko

Školský rok 2016/2017

30-08-2016

Príručka pre žiadateľov - školský mliečny program pre školský rok 2016-2017 s účinnosťou od 02.09.2016

o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2016/2017