16-02-2018 - 31-08-2018

  Na hniezdných lokalitách ohrozených druhov vtákov nevykonávať lesohospodársku činnosť