01-01-2018 - 31-12-2018

  IP SAD - každoročne pred zberom úrody zabezpečiť rozbor plodov