01-01-2018 - 31-12-2018

  IP ZEL - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek