20-03-2018 - 30-03-2019

  Prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive...

LUEV, UEV - prípady vyššej moci a mimoriadne okolnosti je potrebné oznámiť na zverejnenom tlačive na príslušné RP PPA do 15 pracovných dní odo dňa, keď príjemca alebo ním poverená osoba sú schopné tak urobiť.Tlačivo nájdete tu