01.01.2020 - 31.12.2020

  IP SAD - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek

IP SAD - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev