01.01.2020 - 31.12.2020

  IP SAD - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek

IP SAD - zabezpečiť v prvom a štvrtom roku záväzku rozbor pôdnych vzoriek