01.05.2020 - 31.10.2020

  EKO_TTP - dodržiavať zaťaženie zvieratmi; hospodárske zvieratá musia byť registrované v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby k 1. máju príslušného roka

EKO_TTP - dodržiavať zaťaženie zvieratmi; hospodárske zvieratá musia byť registrované v registri ekologickej poľnohospodárskej výroby k 1. máju príslušného roka