01.01.2020 - 31.12.2020

  ANC - trvnie záväzku, ktorý je potrebné dodržiavať počas jedného roka

ANC - trvnie záväzku, ktorý je potrebné dodržiavať počas jedného roka