01.05.2020 - 31.10.2020

  ANC - dodržiavať zaťaženie najmenej 0,3 DJ (polygastrické zvieratá alebo kone) registrované v CEHZ na 1 ha TTP_ANC

ANC - dodržiavať zaťaženie najmenej 0,3 DJ (polygastrické zvieratá alebo kone) registrované v CEHZ na 1 ha TTP_ANC