Podateľňa PPA

Dobrovičova 12 Bratislava
prízemie č. dverí 28
Tel.: +421918612452, +421918612235

Úradné hodiny

pondelok až štvrtok: piatok:
7.45 – 12.00 7.45 – 12.00
12.30 – 15.30 12.30 – 14.30