Podateľňa PPA

Hraničná 12 Bratislava
prízemie 

Úradné hodiny

pondelok až štvrtok: piatok:
8.00-12.00 8.00-12.00
12.30 - 15.00 12.30 –14.00