Podateľňa PPA

Dobrovičova 12 Bratislava
prízemie č. dverí 28

Úradné hodiny

pondelok až štvrtok: piatok:
7.45 – 12.00 7.45 – 12.00
12.30 – 15.30 12.30 – 14.30