Podateľňa PPA

Hraničná 12, 815 26, Bratislava
prízemie 

Úradné hodiny

pondelok až štvrtok: piatok:
8.00-12.00 8.00-12.00
12.30 - 15.00 12.30 –14.00

Deň pred štátnym sviatkom a deň pred dňom pracovného pokoja je podateľňa otvorená do 14:00 hod.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev