Podopatrenie 4.1

16.04.2021
ID: 000734 Obstaranie Obracača sena a žacieho stroja
Obracač sena a žací stroj

16.04.2021
ID: 000672 Kolesový traktor s príslušenstvom v počte 1 ks
Predmetom zákazky je kolesový traktor s príslušenstvom v počte 1 ks, ktorý obsahuje: kolesový traktor, obracač a kosačku. Podrobná špecifikácia zákazky je uvedená v Súťažných podkladoch.
Predĺženie lehoty

16.04.2021
ID: 000645 Podpora na investície pre oblasť špeciálnej rastlinnej výroby-modernizácia strojového parku
Traktor- 1ks
Predĺženie lehoty

15.04.2021
ID: 000732 Obstaranie techniky
Obstaranie techniky – Teleskopický manipulátor

15.04.2021
ID: 000731 Poľnohospodársky traktor a postrekovač na ochranu viniča
Poľnohospodársky traktor - 1 ks Precízna technológia na aplikáciu prostriedkov na ochranu viniča - 1 ks

15.04.2021
ID: 000730 Teleskopický manipulátor
Teleskopický manipulátor s výkonom min. 125 HP a výškou zdvihu min. 6,8 m

14.04.2021
ID: 000729 Nákup strojnotechnologického vybavenia – Traktor s čelným nakladačom“
Predmetom zákazky je nákup strojnotechnologického vybavenia - traktora s príslušenstvom ( čelný nakladač ).

14.04.2021
ID: 000728 „Nákup strojnotechnologického vybavenia – Zhrňovač krmovín“
Predmetom zákazky je nákup strojnotechnologického vybavenia - zhrňovača krmovín

14.04.2021
ID: 000676 Obstaranie techniky
Predmetom zákazky je Obstaranie techniky – zemiakový kombajn.
Predĺženie lehoty

13.04.2021
ID: 000726 Obstaranie techniky
Predmetom zákazky je Obstaranie techniky – Teleskopický manipulátor.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev