Podopatrenie 4.1

23.11.2020
ID: 000560 Vybudovanie skladovacej kapacity pre ovocie a zeleninu
SO.01 – Sklad ovocia SO.02 – Spevnené plochy
Predĺženie lehoty

23.11.2020
ID: 000576 Teleskopický nakladač
Predmetom zákazky je obstaranie: Teleskopického nakladača – 1 ks.

13.10.2020
ID: 000513 Rekonštrukcia čerpacích staníc ZČS1 Pobedím a ZČS2 Považany 2
Predmetom zákazky je rekonštrukcia čerpacích staníc ZČS1 Pobedím a ZČS2 Považany 2
Predĺženie lehoty

13.10.2020
ID: 000561 Rekonštrukcia závlahového systému
Rekonštrukcia čerpania a dopravy vody. 

13.10.2020
ID: 000560 Vybudovanie skladovacej kapacity pre ovocie a zeleninu
SO.01 – Sklad ovocia SO.02 – Spevnené plochy

07.10.2020
ID: 000558 Dodanie DCA technológie do skladu ovocia
Predmetom zákazky je Dodanie DCA technológie do skladu ovocia. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.

07.10.2020
ID: 000557 Prístavba skladu ovocia s dynamicky kontrolovanou atmosférou s celkovou kapacitou 1530 t
Prístavba skladu ovocia s dynamicky kontrolovanou atmosférou s celkovou kapacitou 1530 t

06.10.2020
ID: 000555 Obstaranie a montáž širokozáberového závlahového zariadenia pivotového typu
Širokozáberové pivotové zavlažovače 1 ks;

05.10.2020
ID: 000553 Teleskopický nakladač
Predmetom zákazky je obstaranie: Teleskopického nakladača – 1 ks.

01.10.2020
ID: 000550 Obstaranie a montáž širokozáberových závlahových zariadení pivotového typu
Širokozáberové pivotové zavlažovače 3 ks;  Elektrické pripojenie závlahových zariadení, Transformačná stanica, 22Kv - káblová prípojka

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev