Podopatrenie 4.1

25.01.2023
ID001190: Traktor pre živočíšnu výrobu s ISOBUS
Predmetom zákazky je obstaranie Traktora pre živočíšnu výrobu s ISOBUS - 1 ks

25.01.2023
ID001189: Farma Plešivec s.r.o

1. Lis na okrúhle balíky s pevnou  komorou - 1 ks

2. Ťahaný zhrňovač krmovín – 1 ks

3. Čelne nesený diskový žací stroj - 1 ks
 podľa technických špecifikácií uvedených v opise predmetu zákazky

24.01.2023
ID001188: Zariadenie na plošné rozhadzovanie priemyselného hnojiva a močoviny

Rozmetadlo priemyselných hnojív

24.01.2023
ID001187: NÁKUP STROJNO-TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENIA ŽV
Predmetom zákazky je obstaranie a dodanie poľnohospodárskej technológie – rozmetadla maštaľného hnoja a kŕmneho voza.

20.01.2023
ID001186: Modernizácia maštale pre ustajnenie hovädzieho dobytka

uskutočnenie stavebných úprav maštale pre hovädzí dobytok v zmysle výkazu výmer a projektovej dokumentácie

19.01.2023
ID001185: Cisterna s aplikátorom
Cisterna s aplikátorom

12.01.2023
ID001182: Rozmetadlo maštaľného hnoja – 1 ks
Rozmetadlo maštaľného hnoja – 1 ks podľa technických špecifikácií uvedených v opise predmetu zákazky (príloha č. 1)

20.12.2022
ID001180: Čelný kolesový kĺbový nakladač - 1ks
Čelný kolesový kĺbový nakladač - 1ks
Použitie na všetky druhy prác a manipuláciu v živočíšnej výrobe

15.12.2022
ID001179: Dojáreň a chladiaca nádrž
Predmetom zákazky je dodanie tovarov definovaných v prílohe č. 4 až č. 7 tejto výzvy:
Príloha č. 4: Návrh dodávaného tovaru - Dojáreň 1
Príloha č. 5 Návrh dodávaného tovaru - Dojáreň 2
Príloha č. 6 Návrh dodávaného tovaru - Chladiaca nádrž Technické špecifikácie požadovaných tovarov sú definované v týchto prílohách výzvy

09.12.2022
ID001178: Nákup strojov pre zber krmovín

Zadný diskový žací stroj bočný 2 ks

Disková kosa predná 1 ks
Stranový zhrňovač 1 ks

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev