Podopatrenie 4.1

26.11.2021
ID000993: „Zvýšenie technickej vybavenosti podniku
Obstaranie poľnohospodárskych strojov

Predĺženie lehoty

24.11.2021
ID001023: Kolesový traktor poľnohospodársky
Predmetom zákazky je dodanie 1 ks kolesového traktora podľa technickej špecifikácie uvedenej v súťažných podkladoch (Návrh kúpnej Zmluvy - Príloha č.1 - Podrobný technický opis a údaje deklarujúce technické parametre dodávaného predmetu zákazky).

19.11.2021
ID001022: „Nakladač“
Podrobná špecifikácia predmetu prieskumu trhu je uvedená v Prílohe č. 1 Výzvy na predloženie ponuky.  

18.11.2021
ID001020: Obstaranie teleskopického nakladača
Predmetom zákazky je obstaranie 1 kusa teleskopického nakladača

16.11.2021
ID000989: Kŕmny a miešací voz s vyberacou frézou
Kŕmny a miešací voz s vyberacou frézou– 1 ks, v požiadavkách uvedených v Súťažných podkladoch.

Predĺženie lehoty

15.11.2021
ID001019: Mulčovač
Nákup mulčovača

15.11.2021
ID001018: Obstaranie teleskopického nakladača
Predmetom zákazky je obstaranie 1 kusa teleskopického nakladača

15.11.2021
ID001017: Obstaranie rozdružovača balíkov a kŕmneho voza
Predmetom zákazky je obstaranie 1 kusa rozdružovača balíkov a 1 kusa kŕmneho voza

15.11.2021
ID001016: Obstaranie traktora do chmeľu
Predmetom zákazky je obstaranie 1 kusa traktora do špeciálnej rastlinnej výroby na pestovanie chmeľu

15.11.2021
ID001015: Obstaranie teleskopického nakladača
Predmetom zákazky je obstaranie 1 kusa teleskopického nakladača do živočíšnej výroby

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev