verzia 2

21-12-2016

Príručka k procesu verejného obstarávania pre projekty Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, verzia II