Zoznam kontaktov


A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Meno zamestnanca Kontakt
Adam Peter peter.adam@apa.sk
Adámik Martin martin.adamik@apa.sk
Aftanas Michal michal.aftanas@apa.sk
Aranyossy Laura laura.aranyossy@apa.sk
Artim Miroslav miroslav.artim@apa.sk
Adamcová Zuzana zuzana.adamcova@apa.sk
Atkáriová Mária maria.atkariova@apa.sk

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev