Voľné ŠZM

Voľné štátnozamestnanecké miesta v zmysle §17 ods. (3) písm. a), b) zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe

20-03-2017

PRÁCA A KARIÉRA - MOŽNO HĽADÁME PRÁVE TEBA

PONUKA PRÁCE V PÔDOHOSPODÁRSKEJ PLATOBNEJ AGENTÚRE