Zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 č. 873/2010 SAWBAC Slovensko a.s., Hrdličkova 2/B, 831 01 BA Zmluva o poskytovaní čistiacich a upratovacích prác
12101,04 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 1 deň po zverejnení zmluvy (14.1.2011) 31.12.2011
2 17.06.2011 2370/11/2011/PPA AGROPODNIK SLAMOZ spol. s r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2370/11
1 119 553,34 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2370/11 02.02.2014 0
3 17.06.2011 2514/11/2011/PPA AGRO - SEMEG S 3 s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2514/11
189 948,87 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2514/11 02.02.2014 0
4 17.06.2011 2461/11/2011/PPA Marián Novák Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2461/11
22 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2461/11 10.03.2016 0
5 17.06.2011 2458/11/2011/PPA Mášik Daniel SHR Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2458/11
7 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2458/11 08.03.2016 0
6 17.06.2011 2295/11/2011/PPA Miroslav Longauer Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č. 2295/11
81 560,04 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2295/11 25.03.2015 0
7 17.06.2011 TT00565/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT00565
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
8 17.06.2011 TT00085/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT00085
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
9 17.06.2011 TT00549/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT00549
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
10 17.06.2011 TT01185/PPA Regionálna agrárna komora Dunajská Streda Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. TT01185
0 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení
stranky (1/122)   1 2 3 4 5 »»»