Aktivity PPA

01-08-2018

Pôdohospodárska platobná agentúra opätovne získala certifikát potvrdzujúci zavedenie a používanie systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013.

Systém riadenia informačnej bezpečnosti je súbor opatrení zložený z rôznych politík, procesov, organizačných štruktúr, softvérových a hardvérových funkcionalít, ktoré sú zamerané na ochranu informácií podľa potrieb organizácie.

16-06-2017

Rozhovor s generálnym riaditeľom PPA v Agromagazíne

Rozhovor s generálnym riaditeľom PPA Jurajom Kožuchom pre Agromagazín č. 6/2017 o aktuálnej situácii ohľadom administrácie a vyplácania podpôr, o znižovaní chybovosti pri podávaní žiadostí a ďalších zaujímavých témach týkajúcich sa PPA.

07-06-2017

PPA na Medzinárodnej konferencii o kvalite mäsa v Nitre

Témou kvality mäsa a jeho výroby, bezpečnosťou v súlade s požiadavkami trhu a poznatkami o inováciách v spracovaní a ich zdravotnou bezpečnosťou, sa zaoberali zástupcovia univerzít, zväzov a verejného sektora, dňa 1. - 2. júna 2017 v Nitre...