07-06-2017

PPA na Medzinárodnej konferencii o kvalite mäsa v Nitre

Témou kvality mäsa a jeho výroby, bezpečnosťou v súlade s požiadavkami trhu a poznatkami o inováciách v spracovaní a ich zdravotnou bezpečnosťou, sa zaoberali zástupcovia univerzít, zväzov a verejného sektora, dňa 1. - 2. júna 2017 v Nitre na Medzinárodnej vedeckej konferencii Kvalita mäsa.

Na konferencii sa za PPA zúčastnil jej generálny riaditeľ Juraj Kožuch s prezentáciou o aktuálnych podporách pre živočíšnu výrobu v programovom období 2014 – 2020.