10.06.2024

Aktuálny stav administrácie rozhodnutí a platieb v rámci Kampane 2023 k 10.06.2024


Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v transparentnom zverejňovaní aktuálnych prehľadov vyplatených podpôr v rámci jednotlivých schém. Údaje sú zverejňované v dvojtýždňovom intervale.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ