23.05.2024

Aktuálny stav administrácie rozhodnutí a platieb v rámci Kampane 2023 k 23.5.2024


Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v dennom vyplácaní priamych platieb za kampaň 2023.

„Zavedenie nových procesov, intenzívne pracovné nasadenie zamestnancov PPA a spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRVSR) sa prejavili vo zvýšenej efektivite a rýchlosti vyplácania priamych platieb. V rámci základnej podpory príjmu na plochu (BISS) je vydaných 85,35 % rozhodnutí a vyplatených 79,78 % finančných prostriedkov. Od dnešného dňa sme začali vydávať rozhodnutia na platbu na dobré životné podmienky zvierat v objeme 45 mil. EUR“, hovorí generálny riaditeľ PPA Marek Čepko. 

Zároveň zverejňujeme na web stránke PPA aktuálny prehľad vyplatených podpôr v rámci jednotlivých schém, ktorý budeme aktualizovať v dvojtýždňovom intervale.

„Chcem poďakovať všetkým poľnohospodárom za trpezlivosť a pochopenie, a zároveň ich ubezpečiť, že spolu s kolegami neustále vyvíjame maximálne úsilie pre čo najskoršiu výplatu všetkých platieb oprávneným žiadateľom“ dodal generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ