30-08-2018

Disponibilné finančné prostriedky v rámci národných projektov a projektov technickej pomoci v OPRH 2014-2020 ku 30.08.2018