28.10.2022

DO VÝZVY NA SUCHO 2022 JE MOŽNÉ PRIHLÁSIŤ SA UŽ IBA DO STREDY.

Bratislava 28. október 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pripomína oprávneným žiadateľom, že na prihlásenie sa do výzvy na poskytovanie pomoci v rámci Schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe, na účel zmiernenia dopadov sucha na živočíšnu výrobu v roku 2022, zostáva už iba niekoľko dní. Posledný deň, kedy tak môžu urobiť je streda 2. novembra 2022.

Pripomíname to najmä preto, aby to žiadatelia stihli, keďže nevyhnutnou podmienkou je ich registrácia v DataCentre, ktorú musia urobiť ešte pred odoslaním žiadosti na PPA.

Žiadosti musia byť podávané prostredníctvom systému ITMS2014+, preto je potrebná registrácia žiadateľa v DataCentre na webovom odkaze https://www.itms2014.sk/. Podanie žiadosti o aktiváciu konta nenahrádza samotné podanie žiadosti o dotáciu, je iba nevyhnutným predpokladom na jej spracovanie. V prípade technických otázok k registrácii je potrebné kontaktovať priamo s Centrum podpory užívateľov DataCentra na tel. čísle: 0850 123 344, príp. e-mailom na: itms@datacentrum.sk. 

Importovanie žiadosti v systéme ITMS2014+ bez splnenia registrácie v DataCenre PPA neakceptuje ako riadne podanú žiadosť.

Aktuálne k dnešnému dňu (28.10.2022) má PPA v systéme ITMS2014+ importovaných 1 591 žiadostí o poskytnutie dotácie na náhradu škôd spôsobných nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodnej katastrofe.

Alokovaná suma na túto výzvu je 50 miliónov EUR pričom maximálna kompenzácia na jedného chovateľa (jedno IČO) je 500 000 eur (podnik musí mať vyrovnané záväzky voči štátu a podľa CEHZ nesmie mať nulový stav hospodárskych zvierat k augustu 2022).
Pre výpočet výšky kompenzácie majú k dispozícii kalkulačku, ktorá umožňuje vypočítať výšku pomoci na základe vstupných údajov zadaných žiadateľom. Kalkulačka má výlučne orientačný charakter a nemusí sa zhodovať so sumou vypočítanou Pôdohospodárskou platobnou agentúrou.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ