27.10.2021

DRUHÁ Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach (ZELENÁ NAFTA 2021)

PPA oznamuje žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci vo forme úľav na environmentálnych daniach v zmysle Schémy štátnej pomoci č. SA.62978. Výzva je otvorená od 28. októbra 2021 do 05. novembra 2021.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ