22.07.2022

Eko-schémy

Režimy v záujme klímy, životného prostredia a dobrých životných podmienok zvierat (eko-schémy) podľa čl. 31 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/2115 sú intervencie priamych platieb v rámci I. piliera Spoločnej poľnohospodárskej politiky, zamerané na ochranu životného prostredia a klímy. Eko-schémy budú v programovom období 2023 – 2027 poskytovať podporu poľnohospodárom, ktorí dodržiavajú stanovené poľnohospodárske postupy prospešné pre životné prostredie a klímu. Účasť poľnohospodárov v tomto type intervencie je dobrovoľná. Členské štáty EÚ sú však povinné zahrnúť jednu alebo viacero eko-schém do svojich Strategických plánov SPP 2023 - 2027.
Slovenská republika zahrnula do návrhu Strategického plánu SPP 2023 – 2027 dve eko-schémy:
-         Celofarmová eko-schéma
-         Dobré životné podmienky zvierat – Pastevný chov
MPRV SR zverejnilo aktualizované informácie k problematike eko-schém na odkaze: https://www.mpsr.sk/rozvoj-vidieka-a-priame-platby-rybne-hospodarstvo/eko-schemy/47-43-1570“.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ