18-04-2018

Informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z OP RH 2014-2020 v Žiline

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo  2014 – 2020 v spolupráci s Informačno-poradenským centrom EŠIF Žilinského samosprávneho kraja Vás pozývajú na INFORMAČNÝ SEMINÁR pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Termín a miesto konania: 26. apríl 2018 (štvrtok), Žilina o 10:00 hod., Kongresová sála Úradu Žilinského samosprávneho kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina

Z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti svoju účasť, prosím, potvrďte zaslaním návratky na elektronickú adresu: ipc@zilinskazupa.sk najneskôr v termíne do 20.4.2018, 12:00 hod.