18.09.2023

Oznámenie o výsledkoch krížovej kontroly na jednotných žiadostiach na rok 2023

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje prijímateľom o priame podpory pre rok 2023, že dňa 14.09.2023 zverejnila v aplikácii GSAA 2023 výsledky vykonanej administratívnej krížovej kontroly (ďalej len „KK“). 
viac informácií
18.09.2023

USMERNENIE MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR K POSKYTOVANIU ŠTÁTNEJ POMOCI – SUCHO

PPA v zastúpení vykonávateľa schémy štátnej pomoci na náhradu škôd spôsobených nepriaznivou poveternostnou udalosťou, ktorú možno prirovnať k prírodne katastrofe zverejnila usmernenie MPRV SR k poskytovaniu štátnej pomoci – SUCHO 2022. Usmernenie je adresované a záväzné pre všetkých žiadateľov, ktorým bola v roku 2022 poskytnutá dotácia. 
viac informácií
11.09.2023

PPA ZVEREJŇUJE VÝZVU PRE SCHVÁLENÝCH UCHÁDZAČOV O ŠKOLSKÝ PROGRAM 2023/2024.

Bratislava, 11. september 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) zverejňuje Výzvu pre schválených uchádzačov o zabezpečovanie činností v školskom programe. Podávať žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 v rámci dodávania a distribúcie ovocia, zeleniny, mlieka a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách môžu do 15. októbra 2023.
viac informácií
11.09.2023

Výzva pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 – školské mlieko

Oznámenie o zverejnení Výzvy pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu (časť A – školské ovocie a zelenina, časť B – školské mlieko) pre školský rok 2023/2024. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 15.10.2023.
viac informácií
11.09.2023

Výzva pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 - ovocie a zelenina

Oznámenie o zverejnení Výzvy pre schválených uchádzačov na podanie žiadosti o pridelenie maximálnej výšky pomoci pre šk. rok 2023/2024 a Príručku pre žiadateľov o poskytnutie pomoci v rámci školského programu (časť A – školské ovocie a zelenina, časť B – školské mlieko) pre školský rok 2023/2024. Jedná sa o aktuálnu výzvu, ktorá je otvorená do: 15.10.2023.
viac informácií
08.09.2023

Oznámenie pre žiadateľov o schválenie operačného programu organizácií výrobcov (OV), združení organizácií výrobcov (ZOV) v sektore ovocia a zeleniny na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú Príručku pre žiadateľov - Schválenie operačného programu a financovanie operačných fondov   OV, ZOV v sektore ovocia a zeleniny na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115.
08.09.2023

PPA OPÄTOVNE UPOZORŇUJE ŽIADATEĽOV O PRIAME PODPORY, ABY SI KONTROLOVALI PLOCHY V SYSTÉME AMS A REAGOVALI NA NEZROVNALOSTI .

Bratislava, 8. september 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) v týchto dňoch kontaktuje žiadateľov o priame podpory a upozorňuje ich, aby si pozreli výsledky monitoringu AMS v GSAA a predovšetkým tí, ktorí majú aspoň jednu plochu oranžovú, reagovali. V prípade, že majú žiadatelia v GSAA iba zelené alebo sivé plochy, reakcia z ich strany nie je potrebná.
viac informácií
07.09.2023

PPA POSIELA POĽNOHOSPODÁROM PRVÉ ROZHODNUTIA K PRIAMYM PODPORÁM 2023, BUDÚCI TÝŽDEŇ ZAČNE POSIELAŤ PRVÉ PLATBY.

Bratislava, 7. september 2023: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatila už 98% priamych podpôr 2022 a v týchto dňoch posiela prvé rozhodnutia za priame podpory 2023. Zároveň už budúci týždeň môžu žiadatelia očakávať prvé platby na VDJ. Ide o vnútroštátnu doplnkovú platbu na dobytčie jednotky, ktorá je poskytovaná výlučne zo štátneho rozpočtu a smeruje na podporu chovateľov dojčiacich kráv a chovateľov oviec a kôz. Žiadatelia si o túto podporu žiadajú každoročne v priebehu mesiaca február.

viac informácií
05.09.2023

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotovanej služby na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat

PPA oznamuje oprávneným žiadateľom, že zverejnila Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotovanej služby v zmysle Schémy štátnej pomoci na odstraňovanie a likvidáciu mŕtvych hospodárskych zvierat. Výzva je otvorená od 05. septembra do 19. septembra 2023.
viac informácií
04.09.2023

Zverejnenie zoznamu schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť školské mlieko pre školský rok 2023/2024

PPA zverejnila Zoznam schválených žiadateľov v rámci opatrenia Školský program – časť školské mlieko pre školský rok 2023/2024.
viac informácií

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF