06.07.2022

INFORMÁCIE K PROJEKTOVÝM A PRIAMYM PODPORÁM POSKYTUJE PPA AJ TELEFONICKY.

Bratislava, 6. júla 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) poskytuje od 1. júla 2022 žiadateľom o priame a projektové podpory informácie aj telefonicky na čísle +421 918 612 429.

Na uvedenom telefónnom čísle získajú žiadatelia všeobecné informácie o výzvach a priamych platbách, o spôsobe podávania žiadostí a kritériách pričom tento typ informácií im poskytujú odborníci priamo z príslušných sekcií. Informácie o konkrétnej žiadosti žiadateľa sú poskytované iba štandardne písomnou formou, preto odporúčame využívať mailovú komunikáciu prostredníctvom priameplatby@apa.sk ; projektovepodpory@apa.sk ; info@apa.sk .

PPA chce aj takýmto spôsobom potvrdiť otvorenú komunikáciu s verejnosťou a tiež reaguje na požiadavky zo strany žiadateľov – poľnohospodárov, chovateľov, pestovateľov, farmárov, potravinárov a ostatných zástupcov agrosektoru, ktorí často požadovali dostupnejšie a zrozumiteľnejšie informácie z oblasti využívania dotácií a podpôr. PPA verí, že aj takýmto spôsobom prispeje k tomu, aby žiadatelia podávali svoje žiadosti o projektové a priame podpory správnym spôsobom a mohli tak využívať vo väčšej miere financie z európskeho a štátneho rozpočtu.

Pre poskytovanie štátnej pomoci a podpôr na trhové opatrenia majú žiadatelia pre jednotlivé schémy k dispozícii kontakty uvedené priamo vo výzvach.
Všetky aktuálne kontakty nájdu žiadatelia na https://www.apa.sk/centrum-informacii pričom na tomto mieste má verejnosť k dispozícii aj zoznam riadiacich pracovníkov:
Administrovanie a kontrola žiadostí
Riadiaci pracovníci: Stiahnuť zoznam.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ