11.03.2022

MATERIÁLNA POMOC Z PPA JE UŽ NA CESTE NA HRANICE S UKRAJINOU.

Bratislava, 11. marec 2022: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) sa pripája k prejavom solidarity s obyvateľmi Ukrajiny, zmietanými vojnovým konfliktom. Preto zorganizovala zbierku materiálnej pomoci pre našich susedov, ktorí utekajú pred vojnou zo svojich domovov a sú odkázaní na pomoc ľudí, pripravených ju spontánne a nezištne poskytnúť. PPA sa týmto pripojila k zbierke, ktorú organizuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV).

Zamestnancom PPA nie sú ľahostajné osudy ľudí utekajúcich z Ukrajiny. Táto doba dáva príležitosť prejaviť ľudskosť a pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac. Spoločne dokázali rýchlo naplniť niekoľko áut, ktoré sú v tejto chvíli na ceste na hranice s Ukrajinou. Pomáhajú tak tým najzraniteľnejším, matkám a deťom, ktoré zostali bez zázemia a bez základných potrieb za hranicami svojej domoviny. Aj takto chcú prejaviť solidaritu s Ukrajinou. Generálny riaditeľ Jozef Kiss: „Vývoj situácie sledujeme a sme pripravení pomáhať materiálnou zbierkou aj naďalej, za čo mojim kolegom úprimne ďakujem. Považujeme to za prirodzený prejav spolupatričnosti a schopnosti zomknúť sa, keď je to potrebné.“
Zamestnanci PPA prispeli do finančnej zbierky a za vyzbierané peniaze nakúpili trvanlivé potraviny, balenú vodu,  drogériu a hygienické potreby. Okrem toho prispeli aj oblečením, zdravotníckym tovarom, detskými hračkami a ďalšími potrebami, ktoré nájdu využitie v miestach, kde sa o ukrajinských občanov starajú slovenskí dobrovoľníci, organizácie či inštitúcie.
 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ