17.06.2024

Mimoriadna štátna pomoc na podporu slovenských potravín už má svojich prijímateľov

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyhodnotila žiadosti o štátnu pomoc v rámci podpory poľnohospodárskej prvovýroby a akvakultúry. Oproti pôvodne plánovaným 8 miliónom bola suma, v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) farmárom navýšená na takmer 13 miliónov. Aktuálne sú zeleninárom, ovocinárom, vinohradníkom, pestovateľom zemiakov, kukurice, strukovín či byliniek, podnikateľom v akvakultúre a poľnohospodárom so zakrytým plochami zasielané zmluvy.

Podpora našich poľnohospodárov a slovenských potravín je pre našu vládu kľúčová. V rámci štátnej pomoci prijala Pôdohospodárska platobná agentúra 919 žiadostí od prvovýrobcov v špeciálnej rastlinnej výrobe. Spomedzi nich 886 splnilo podmienky schémy a tí si prerozdelia celkovo 12 946 857 eur,“ vyzdvihol minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Richard Takáč.

Výzva je reakciou na následky krízy vyvolanej agresiou Ruska proti Ukrajine a má napomôcť k stabilizácii podnikateľských subjektov, ako aj celého prostredia. Prvotne alokované prostriedky boli zo strany Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR navýšené o 5 miliónov eur, čím ministerstvo vyhovelo samotným poľnohospodárom, konkrétne pestovateľom zeleniny, ovocia, cukrovej repy, zemiakov, strukovín, kukurice, byliniek, vinohradníkom, podnikateľom v rybolove a akvakultúre, ako aj farmárom využívajúcim zakryté plochy.

PPA prijímala žiadosti od 3. do 17. mája 2024 cez systém ITMS2014+. „Od piatku sú zo strany PPA rozposielané žiadateľom notifikácie o zaslaní zmluvy. Zmluvu je možné stiahnuť priamo v systéme ITMS2014+, prípadne cez link v prijatom notifikačnom e-maile z ITMS2014+,“ priblížil generálny riaditeľ PPA Marek Čepko.


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ