11-09-2017

Otázky a odpovede k podopatreniu 7.4 časť 2 k 08.09.2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uverejnila otázky k a odpovede žiadateľov k podopatreniu 7.4 časť  2 v časti PPA / Otázky-odpovede / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Podopatrenie 7.4