21-08-2017

Otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 8/2017 časť 2

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k Usmerneniu PPA č. 8/2017 časť 2 v časti PPA/Otázky-odpovede/Projektove podpory/PRV 2014-2020/Otázky a odpovede k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu