03-08-2017

Otázky a odpovede k Usmerneniu PPA č. 8/2017

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k Usmerneniu PPA č. 8/2017 v časti PPA / Otázky-odpovede / Projektové podpory / PRV 2014-2020  / Otázky a odpovede k verejnému obstarávaniu a obstarávaniu.