19.05.2023

Oznam o krátkodobej nedostupnosti aplikácie GSAA

PPA upozorňuje žiadateľov o priame podpory, ktorí ešte nevykonali zákres v aplikácii GSAA, že z technických príčin bude webová aplikácia GSAA nedostupná pre žiadateľov v nasledovných termínoch: 

23.05.2023 (utorok) - od 15.00 do 18.00 hod.

25.05.2023 (štvrtok) - od 15.00 do 18.00 hod. 

Dôvody nedostupnosti súvisia s výmenou LPIS 2023 a kontrolou žiadostí z roku 2022. Podávanie formulárov žiadostí prostredníctvom webu slovensko.sk nebude v tomto čase obmedzené. 

Odporúčame žiadateľom, aby si zákres v GSAA nenechávali na poslednú chvíľu a uskutočnili ho čo najskôr aj z ohľadom na uvedený výpadok aplikácie. Zároveň pripomíname, že konečným termínom na podanie žiadostí o priame podpory je 31. máj 2023. Po tomto termíne nebude možné žiadosť akceptovať. 

Aktuálne eviduje PPA približne 4 800 podaných žiadostí pričom očakávame doručenie ďalších 3 000 žiadostí, ktoré sú už zakreslené v GSAA. K nim pribudnú ešte tie, ktoré zakreslené ešte iba budú.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ