28.02.2024

OD APRÍLA PREDLOŽÍTE ŽIADOSTI O PRIAME PLATBY IBA ELEKTRONICKY

Bratislava, 28. február 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra pokračuje v nastolenom trende elektronizácie a digitalizácie procesov a od nadchádzajúcej kampane pripravuje výlučne plne elektronické podávanie žiadostí o priame podpory prostredníctvom portálu www.slovensko.sk. Vzhľadom na to, že na komunikáciu so štátnym orgánom je potrebné mať občiansky preukaz s čipom a tieto podania podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom, pripravila PPA pre prijímateľov o priame podpory informáciu, ako postupovať, podľa každej kategórie prijímateľov.
viac informácií
28.02.2024

Oznámenie pre prijímateľov projektových podpôr k monitorovacím správam.

Z dôvodu technických problémov pri otváraní predložených monitorovacích správ, podaných cez ÚPVS – Slovensko.sk www.slovensko.sk, Vám odporúčame pri podávaní monitorovacích správ elektronicky využiť postup uvedený v prílohe.
viac informácií
22.02.2024

Oznámenie pre žiadateľov o vydaní výzvy na predkladanie žiadostí o uznanie SV,OV,NOV,ZOV a NZOV v sektore ovčieho a kozieho mäsa a Príručky pre žiadateľov

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva výzvu na predkladanie žiadostí o uznanie SV,OV,NOV,ZOV a NZOV v sektore ovčieho a kozieho mäsa a Príručku pre žiadateľov

Účinnosť Rozhodnutia GR č. 20/2024 od 21.02.2024.

viac informácií
20.02.2024

PPA SPÚŠTA NOVÚ FORMU KOMUNIKÁCIE S POĽNOHOSPODÁRMI

Bratislava, 20. február 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pristupuje k novej forme komunikácie s prijímateľmi priamych podpôr. Cieľom zavedenia novej formy komunikácie je posunúť sa bližšie k proklienskej organizácii a k vyššej kvalite vzťahu medzi agentúrou a žiadateľom tak, aby bol plnohodnotným partnerom PPA.
viac informácií
19.02.2024

Oznámenie pre žiadateľov o vydaní aktualizovanej príručky pre žiadateľov - Schválenie zmien operačného programu a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú príručku pre žiadateľov - Schválenie zmien operačného programu a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115

Účinnosť R č. 19/2024 od 20.02.2024. 

viac informácií
19.02.2024

PPA ZRÝCHLUJE PROCES VYPLÁCANIA PRIAMYCH PLATIEB. V PRIEBEHU NAJBLIŽŠÍCH DNI DOSTANÚ POĽNOHOSPODÁRI A MLADÍ FARMÁRI VIAC AKO 118 MIL. EUR

Bratislava, 19. február 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnešného dňa vydáva rozhodnutia na ďalšie schémy. Konkrétne na pastevný chov a viazanú podporu príjmu na pestovanie zeleniny.
viac informácií
16.02.2024

Oznámenie o vydaní aktualizovanej príručky pre žiadateľov - Schválenie zmien operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v komodite zemiaky

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú príručku pre žiadateľov - Schválenie zmien operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v komodite zemiaky na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115.
Účinnosť R č. 18/2024 od 16.2.2024.
viac informácií
16.02.2024

Oznámenie harmonogramu pre kampaň priamych platieb 2024

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom priamych podpôr harmonogram pre kampaň 2024. 
viac informácií
15.02.2024

PPA PRIJÍMA ŽIADOSTI O DOPLNKOVÚ PLATBU NA DOBYTČIE JEDNOTKY. FYZICKÉ OSOBY A SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍCI EŠTE NEMUSIA PODÁVAŤ ŽIADOSŤ ELEKTRONICKY.

Bratislava, 15. februára 2024: Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) od dnešného dňa prijíma žiadosti o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky na rok 2024. Termín predkladania žiadostí je od 15. februára 2024 do 28. februára 2024. Žiadosti podané po tomto termíne, nebude PPA akceptovať.
viac informácií
14.02.2024

Zverejnenie formulárov k predkladaniu žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre rok 2024 vo formáte PDF

Pôdohospodárska platobná agentúra pripravila formuláre k výzve na predkladanie žiadostí o doplnkovú vnútroštátnu platbu na dobytčie jednotky pre r. 2024 aj vo formáte PDF. Žiadatelia, ktorí majú staršie verzie MS Office, alebo disponujú len voľne dostupným Office, môžu korektne vytlačiť a prípadne aj elektronicky vyplniť tieto formuláre.
viac informácií

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ