26.01.2009

Oznam pre pestovateľov kukurice

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 24. 01. 2009 bolo v Úradnom vestníku EÚ L 21 zverejnené nariadenie Komisie (ES) č. 71/2009, ktorým sa stanovuje množstvo kukurice dostupnej v rámci intervencie počas fázy 2 hospodárskeho roka 2008/2009.
 

Množstvo kukurice, ktoré je možné ponúknuť v rámci intervencie počas fázy 2 hospodárskeho roka 2008/2009 podľa článku 3 nariadenia Komisie (ES) č. 687/2008, predstavuje 172 377 ton. Fáza 2 sa začína dňom nasledujúcim po uverejnení množstva, ktoré je dostupné pre intervenciu pre túto fázu. Tento deň je prvým dňom predkladania ponúk vo všetkých členských štátoch a táto fáza skončí najneskôr 31. mája 2009.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev