16.02.2009

Oznam pre spracovateľov sušených krmív

PPA oznamuje spracovateľom sušených krmív, že termín pre predkladanie žiadostí o schválenie spracovateľského podniku a nákupcu krmiva pre hospodársky rok 2009/2010 je do 15. marca 2009 osobne alebo poštou na adresu:

Pôdohospodárska platobná agentúra
Sekcia organizácie trhu
Odbor rastlinných komodít
Dobrovičova 12
815 26 Bratislava

Formulár žiadosti ako aj metodický postup sa nachádza v sekcii:
Sekcia organizácie trhu >Rastlinné komodity >Sušené krmivá 

Spracovatelia schválení v predchádzajúcich hospodárskych rokoch tieto žiadosti nepodávajú. V termíne do 20. marca 2009 písomne ohlasujú platobnej agentúre iba zámer schváleného spracovateľa spracovávať krmivo, na ktoré budú žiadať podporu.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev