31.05.2024

Oznámenie k poskytovaniu podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva na podporný rok 2024/2025

PPA oznamuje žiadateľom vo včelárskom programe, že zverejňuje Oznámenie pre žiadateľov k poskytovaniu podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva na podporný rok 2024/2025 a Príručku pre žiadateľa o poskytovaní podpory na vykonávanie opatrení v sektore včelárstva 2024/2025.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ