14.02.2019

Oznámenie o rozdelení žiadateľov o poskytnutie priamych podpôr na rok 2019

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) informuje žiadateľov a záujemcov o poskytnutie priamych podpôr v roku 2019 o rozdelení žiadateľov podľa skupín právnických osôb (PO) a skupín fyzických osôb (FO) vrátane podnikajúcich FO v rôznych formách (napr. ako SHR, živnostník a pod.) zamestnancom na regionálnych pracoviskách PPA (RP PPA).

Rozdelenie žiadateľov bolo vykonané nestranným anonymným postupom a je k dispozícii na príslušných RP PPA. Príslušnosť RP PPA je určená podľa okresov a nájdete ju na linku: http://www.apa.sk/regionalne-pracoviska-ppa. Žiadame žiadateľov a záujemcov o podanie žiadostí o poskytnutie priamych podpôr na rok 2019 rešpektovať toto opatrenie, ktoré prispeje k transparentnému a efektívnemu procesu prijímania a administrovania žiadostí. Zároveň si dovoľujeme požiadať žiadateľov o spoluprácu so zamestnancami RP PPA pri organizovaní podania žiadosti na konkrétny čas.

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev