22.09.2023

Oznámenie o vydaní príručky pre žiadateľov o schválenie operačných programov a financovanie operač. fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organiz. výrobcov v sektore ovč. a kozieho mäsa podľa nariadenia Európs. Parl. a Rady(EÚ) 2021/2115

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva Príručku pre žiadateľov - Schválenie operačných programov a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore ovčieho a kozieho mäsa.
 
Účinnosť R č. 122/2023 od 21.09.2023.

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ