05-12-2017

Oznámenie o zmene sídla PPA

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že novou adresou jej sídla bude od 1.1.2018  Hraničná 12, 815 26 Bratislava.