26.07.2016

Oznámenie o zverejnení Dodatku č. 2 k Systému riadenia Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje prijímateľom príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán schválilo Dodatok č. 2 k Systému riadenia  Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, účinný od 15.07.2016.

Dodatok č. 2 k Systému riadenia  Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, účinný od 15.07.2016 je zverejnený v časti PPA / Podpory  / Projektové podpory  / PRV 2014-2020  / Systém riadenia PRV

 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ