19.02.2024

Oznámenie pre žiadateľov o vydaní aktualizovanej príručky pre žiadateľov - Schválenie zmien operačného programu a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov

Pôdohospodárska platobná agentúra vydáva aktualizovanú príručku pre žiadateľov - Schválenie zmien operačného programu a financovanie operačných fondov skupín výrobcov, organizácií výrobcov a združení organizácií výrobcov v sektore mlieka a mliečnych výrobkov na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115
Účinnosť R č. 19/2024 od 20.02.2024. 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ