27.03.2018

Oznámenie pre žiadateľov OPRH 2014-2020-Technická pomoc

PPA oznamuje, že v rámci Technickej pomoci zverejnila zoznam schválených ŽoNFP.

Túto informáciu žiadatelia nájdu v časti: PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020  / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP/ Technická pomoc/Schválené ŽoNFP

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev