27-03-2018

Oznámenie pre žiadateľov OPRH 2014-2020-Technická pomoc

PPA oznamuje, že v rámci Technickej pomoci zverejnila zoznam schválených ŽoNFP.

Túto informáciu žiadatelia nájdu v časti: PPA / Podpory  / Projektové podpory  / OP RH 2014-2020  / Vyzvania na predkladanie ŽoNFP/ Technická pomoc/Schválené ŽoNFP