04.09.2020

Oznámenie o novej vrstve svahovitosti v GSAA

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) dáva do pozornosti žiadateľom o priame podpory novú vrstvu svahovitosti. Ministerstvo uzavrelo v roku 2017 dohodu o spoločnom postupe pri tvorbe ortofotomozaiky Slovenskej republiky s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR). Výsledkom tejto spolupráce je aj nový a presnejší digitálny model reliéfu. Vzhľadom na skutočnosť, že agrorezort disponuje presnejšími digitálnymi údajmi o svahovitosti terénu pristúpi k aktualizácii údajov o sklonoch reliéfu.

Údaje vstúpia do platnosti 1.1.2021 a budú pre rok jednotnej žiadosti 2021 používané na kontrolu podmienok dodržiavania pravidiel krížového plnenia v zmysle Prílohy č. 2 zákona č. 342/2014 a pravidiel podľa Prílohy č. 10 Nariadenia vlády č. 75/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka. Za účelom prispôsobenia zakladania úrody sú údaje o svahovitosti pre rok 2021 zverejnené v Geopriestorovej žiadosti o podporu pre rok jednotnej žiadosti 2020.

Viac informácii nájdete TU.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ