13.01.2009

Oznámenie o pozastavení vydávania dovozných licencií na pšenicu obyčajnú a kukuricu v rámci colnej kvóty

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 8. januára 2009 bolo v Úradnom vestníku EÚ L 4  uverejnené nariadenie Komisie  (ES) č. 8/2009, ktorým sa pozastavuje vydávanie licencií na dovoz pšenice obyčajnej  v rámci subkvóty III č. 09.4125 uvedenej v nariadení Komisie (ES) č. 1067/2008. Vydávanie dovozných licencií sa pozastavuje do 31. marca 2009.

Ďalej Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že dňa 8. januára 2009 bolo v Úradnom vestníku EÚ L 4  uverejnené nariadenie Komisie  (ES) č. 9/2009, ktorým sa pozastavuje vydávanie licencií na dovoz kukurice v rámci colnej kvóty č. 09.4131 uvedenej v nariadení Komisie (ES) č. 969/2006. Vydávanie dovozných licencií sa pozastavuje do 30. júna 2009.

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev