07.11.2008

Oznámenie o zrušení „Oznámenia PPA č. 19 zo dňa 05. novembra 2008“

PPA oznamuje žiadateľom, že zrušila „Oznámenie PPA č. 19 zo dňa 05. novembra 2008“.

PPA bude naďalej prijímať žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci otvorenej výzvy pre opatrenia 1.3 Infraštruktúra týkajúca sa rozvoja a adaptácie poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 1.6 Odborné vzdelávanie a informačné aktivity, 1.7 Využívanie poradenských služieb, 3.3 Vzdelávanie a informovanie.

Za uvedené nedorozumenie zo dňa 05. novembra 2008 sa PPA žiadateľom ospravedlňuje.
 

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev