26.01.2009

Oznámenie PPA k monitorovacím správam za rok 2008 pre príjemcov pomoci v rámci programov SOP P-RV a PRV SR 2004-2006.

Vážení príjemcovia pomoci z programu SOP P-RV a PRV SR 2004-2006, podrobné informácie o termínoch predkladania správ, popis jednotlivých monitorovacích správ ako i odpovede na Vaše otázky, ktoré ste ohľadom týchto správ zaslali PPA, nájdete na tejto stránke v častiach:

  1. Sektorový operačný program - Výzvy, oznámenia
  2. Plán rozvoja vidieka - Výzvy, oznámenia

Zároveň upozorňujeme príjemcov pomoci z programu SOP P-RV a PRV SR 2004-2006, že predkladanie monitorovacích správ za tieto dva programy je odlišné ako predkladanie MS v rámci programu PRV SR 2007-2013, kde sa predkladá MS zvyčajne s poslednou žiadosťou o platbu!

PPA, Odbor monitoringu

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev